Úvod Redakcia

Redakcia

INBAR&RESTAURANT – dvojmesačník

Vydavateľ:

PRO PUBLISHING s. r. o.
Landererova 6
811 09 Bratislava
IČO: 52233570

Šéfredaktorka:

Elena Strápková
tel.: + 421 948 372 176
e-mail: elena.strapkova@propublishing.sk