Úvod Dining EFSA pokračuje v osvetovej kampani o bezpečnosti potravín

EFSA pokračuje v osvetovej kampani o bezpečnosti potravín

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) spolu s partnermi v osemnástich členských krajinách EÚ sa po štvrtýkrát vracajú s osvetovou kampaňou Safe2Eat, ktorá spotrebiteľov učí kriticky uvažovať o každodennom výbere, skladovaní a spracovaní potravín.

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a partneri na základe úspechu predchádzajúcich troch ročníkov opäť spúšťajú kampaň #Safe2EatEU. Kampaň, minulý rok známa pod názvom #EUChooseSafeFood, sa vracia s novým názvom a s obnoveným záväzkom podporovať informovanosť európskych občanov o bezpečnosti potravín. Tento rok kampaň rozširuje svoj dosah a spája 18 členských krajín. Okrem Slovenska kampaň prebieha aj v Česku, Maďarsku, Poľsku, Rakúsku, Rumunsku, Grécku, Estónsku, Chorvátsku, Taliansku, Lotyšsku, Slovinsku, Španielsku, Luxembursku, Portugalsku, Írsku, Severnom Macedónsku a na Cypre.

Výskum, ktorý úrad EFSA uskutočnil v roku 2023 v spolupráci s prieskumnou agentúrou Ipsos, odhalil, že takmer 70 % Európanov sa zaujíma o bezpečnosť potravín, približne 60 % však považuje informácie o bezpečnosti potravín za príliš odborné a náročné na pochopenie. Cieľom kampane Safe2Eat je jasne a zrozumiteľne informovať o vedeckých poznatkoch o potravinách, ktoré sú dostupné v našich obchodoch, a pomôcť tak občanom robiť informované rozhodnutia pri každodennom výbere, skladovaní a spracovaní potravín.

„Pri výbere potravín spotrebitelia zohľadňujú rôzne faktrory, ako je cena, obal, pôvod, výživové údaje, dátum spotreby, minimálnej trvanlivosť a ďalšie. Vďaka prísnym normám EÚ pre bezpečnosť potravín, majú obyvatelia krajín EÚ  istotu, že bez ohľadu na ich výber sú potraviny, ktoré kupujú a konzumujú, bezpečné. Významnú  rolu v ich bezpečnosti však potom hrá ich následné skladovanie a spracovanie, a preto je potrebné neustále spotrebiteľov v tejto téme vzdelávať. Kampaň Safe2Eat zvyšuje povedomie o chorobách z pokazených potravín, správnych technikách manipulácie s potravinami, dôležitosti čítania etikiet či podpore znižovania potravinového odpadu,“ hovorí Ing. Katarína Fašiangová, PhD., poverená vykonávaním funkcie riaditeľky Odboru bezpečnosti potravín a výživy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, na ktorom sídli pre Slovenskú republiku Národný kontaktný bod EFSA.

Kampaň tiež zdôrazňuje význam vyváženej stravy, bezpečnosť výživových doplnkov a potrebu vedecky preukazovať zdravotné tvrdenia na potravinových výrobkoch. Okrem toho sa usiluje zvyšovať informovanosť o bezpečnosti prídavných látok v potravinách, o nových potravinách a o potravinových alergénoch.

Viac informácií o kampani a jej témach, ako aj súbor kampaňových materiálov na stiahnutie, nájdete na webovej adresewww.efsa.europa.eu/sk/safe2eat.

O EFSA
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) je agentúra Európskej únie. Bola zriadená v roku 2002 s cieľom poskytovať služby nestranného vedeckého poradenstva pre manažérov riadenia rizík a informovať o rizikách spojených s potravinovým reťazcom. Spolupracuje so zainteresovanými stranami s cieľom podporovať súdržnosť vedeckého poradenstva EÚ a poskytuje vedecký základ pre zákony a predpisy na ochranu európskych spotrebiteľov pred rizikami súvisiacimi s potravinami – z farmy na stôl.